Header image

Fondy EU

Nákup nové barevné tiskové technologie Konica Minolta 12000e a černobílé tiskové technologie CANON Varioprint 115 nám přináší nové tiskové možnosti! A k tomu nám dopomohly i fondy EU.

MODERNIZACE TISKOVÉ TECHNOLOGIE v dům tisku s.r.o.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím nákupu nové tiskové technologie nahradit stávající tiskovou technologii, která je na hranici své životnosti. Ta pomůže snížit energetickou náročnost výroby o přibližně 9%. Dojde i ke snížení nákladů na výrobu stávající tiskové produkce a to hlavně u vyšších počtů kusů.

Součástí nákupu dvou tiskových zařízení (barevného a černobílého digitálního stroj je i nový HW RIP.