Header image

Náhradní plnění

Týká se náhradní plnění Vaší firmy?

Náhradní plnění je jedna z možností splnění povinného podílu OZP zaměstnanců. Ten musí ze zákona plnit zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Týká se soukromých i státních společností a organizací.

Co se stane, když nesplním povinný podíl?

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč. Kontrolu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a náhradního plnění mají na starosti příslušné úřady práce a inspektoráty práce.

Jak začít a vše vyřešit včas?

  1. Vyberte si dodavatele.
  2. Kontaktujte dodavatele, který Vám dle svých zkušeností doporučí služby na míru a představí regionální reference – vše u Vás ve firmě, nikam nemusíte jezdit.
  3. Seriózní dodavatel Vám sdělí optimální výši rozpočtu pro daný rok.
  4. Odběr služeb v rámci náhradního plnění společně sjednejte smluvně.
  5. Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí daného roku, která určuje výši náhradního plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, nebo splňte odvodem státu (kombinace splnění povinného podílu).
  6. Administrativu má na starost dodavatel, ujistěte se, že je vše v řádném termínu zavedeno do evidence MPSV.
  7. Do 15. 2. následujícího roku vykažte příslušnému úřadu práce formulář o splnění povinného podílu.

Jaké služby můžu v rámci náhradního plnění odebírat od domu tisku s.r.o.?

Nejvhodnějším řešením pro jakoukoliv společnost je odběr jejich výrobků a služeb. Tím podpoříte vlastní společnosti i handicapované pracovníky. My Vám nabízíme služby v oblasti dodávek tiskovin, papírů, kompletací a podobně.

 

​Poslat poptávku na náhradní plnění