Header image

Probační a mediační služba

Máme nového klienta. Na sklonku loňského roku se nám podařilo vyhrát výběrové řízení na dodávky tiskovin v následujících 4. letech pro Probační a mediační službu České republiky.